Điều lệ tập đoàn Brother

"Điều lệ của tập đoàn Brother" là nền tảng cơ bản mà tập đoàn Brother triển khai trên toàn cầu, vận hành trên " những chính sách cơ bản " và "quy tắc hành nghề", giúp cho các công ty cũng như công nhân viên trong tập đoàn đưa ra quyết định và hành động hàng ngày.
"Điều lệ của tập đoàn Brother" ra đời từ năm 1999, được sửa đổi vào tháng 4 năm 2008 và dịch ra 27 ngôn ngữ nhằm đưa nội dung trở lên thân thiện hơn với công nhân viên và cập nhật những thay đổi của thời đại.

Những chính sách cơ bản

1. Quản Lý

 • Nhiệm vụ của Tập Đoàn Brother là đặt khách hàng ở vị trí ưu tiên hàng đầu, ở mọi nơi, mọi lúc, và mang lại cho khách hàng những giá trị thượng đẳng qua việc nhanh chóng sản xuất, phân phối những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao.
 • Tập đoàn Brother sẽ chia sẻ những mục tiêu cụ thể, trao cho các cộng sự quyền tự định hướng và xem xét toàn bộ hoạt động kinh doanh trên thế giới nhằm đạt tới trình độ quản lý vượt trội.
 • Hoạt động quản lý của tập đoàn Brother, với tầm nhìn xuyên suốt toàn cầu, tự tin đối mặt với nhiều thách thức, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu cũng như mong đợi của thị trường thế giới.
 • Tập đoàn Brother thành công trong việc lựa chọn lĩnh vực kinh doanh bằng cách thực hiện định hướng khách hàng, thiết lập chiến lược toàn cầu, chia sẻ thông tin, và tận dụng được những nguồn tài nguyên có hạn thông qua sự hợp tác chặt chẽ.

2. Sự Phát triển

 • Tập đoàn Brother cung cấp giá trị thượng đẳng giúp thu hút, giữ chân khách hàng và cuối cùng thúc đẩy sự phát triển của chúng ta.
 • Tập đoàn Brother tận dụng hiệu quả sự phát triển thành công của mình, đầu tư tập trung vào việc:
  • Tăng cường hơn nữa khả năng tạo lập giá trị của chúng ta dành cho khách hàng.
  • Khen thưởng các cộng sự và đem đến cơ hội cho sự phát triển nguồn nhân lực.
  • Đẩy mạnh mối quan hệ công việc với những đối tác kinh doanh của chúng ta.
  • Hoàn lại giá trị cho cổ đông thông qua việc phân chia lợi nhuận.
  • Đóng góp cho các cộng đồng địa phương.
  • Bảo vệ môi trường toàn cầu.
  • Thu hút, giữ chân được nhiều khách hàng, cộng sự và cổ đông hơn nữa.
 • Tập đoàn Brother tạo ra giá trị của mình thông qua chu kỳ tăng trưởng và đầu tư liên tục, mang lại niềm tự hào sâu sắc cho các cộng sự, và một tương lai thành công lâu dài.

3. Những người hưởng lợi

Khách hàng

Tập đoàn Brother luôn đặt khách hàng ở vị trí ưu tiên hàng đầu, mọi lúc, mọi nơi, thể hiện phương châm: “At your side”. Thông qua việc mang lại những giá trị thượng đẳng một cách nhanh chóng và nhất quán, tập đoàn Brother xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, lâu dài với khách hàng và giành được sự trung thành của họ.

Cộng sự viên

Tập đoàn Brother tôn trọng tính đa dạng và đem đến một môi trường làm việc cho phép các cộng sự tận dụng được khả năng và trí tuệ của họ một cách toàn diện nhất. Tập đoàn Brother còn tạo ra cho các cộng sự nhiều cơ hội lớn với những công việc đầy thử thách, đồng thời, cung cấp cho họ những khen thưởng tài chính công bằng và hấp dẫn. Để đáp lại, tập đoàn mong muốn các cộng sự viên sẽ trở thành những thành viên tích cực của xã hội, chia sẻ giá trị của Công ty, không ngừng học hỏi, cải tiến, tối ưu hoá khả năng của bản thân, phấn đấu hoàn thành mục tiêu và sau cùng là đóng góp vào thành công của chúng tôi.

Đối tác kinh doanh

Tập đoàn Brother cung cấp cho khách hàng những giá trị thượng đẳng một cách hiệu quả, công bằng với đối tác kinh doanh, xây dựng mối quan hệ công việc chặt chẽ và tôn trọng lẫn nhau vì sự phát triển chung của các bên.

Cổ đông

Tập đoàn Brother sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ các cổ đông để thúc đẩy phát triển bền vững giá trị của tập đoàn. Qua các giao dịch mở rộng và thường xuyên, tập đoàn Brother phát triển các mối quan hệ lâu dài, tin cậy đối với cổ đông của mình.

Cộng đồng địa phương

Tập đoàn Brother phải luôn là một công dân tốt, cùng chia sẻ các nguồn lực kinh tế, văn hoá và xã hội trong tất cả các cộng đồng nơi Tập đoàn Brother hoạt động.

Môi trường

Tập đoàn Brother hỗ trợ xã hội đạt đến sự phát triển bền vững, bằng cách chủ động và luôn luôn xem xét mọi khía cạnh tác động môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Khái niệm về người hưởng lợi

 • "Khách hàng" là những người hiện tại đang và tiềm năng sẽ sử dụng sản phẩm và dịch vụ của tập đoàn Brother.
 • "Cộng sự viên" là toàn bộ tổ chức, cá thể cộng tác với tập đoàn Brother để cung cấp giá trị cho khách hàng.
 • "Đối tác kinh doanh" là toàn bộ tổ chức, cá thể cộng tác với tập đoàn Brother để cung cấp giá trị cho khách hàng.
 • "Cổ đông" là các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu của công ty TNHH Công nghiệp Brother.
 • "Cộng đồng địa phương" là nơi mà tập đoàn Brother đặt trụ sở làm việc và phải đáp ứng các trách nhiệm xã hội.

Quy tắc hành nghề

1. Tin cậy và Tôn trọng

Chúng ta phải luôn đề cao các cá nhân và tính đa dạng, hành động với sự tin cậy và tôn trọng.

2. Đạo đức và Luân lý

Chúng ta phải hành động với sự liêm chính cao nhất, tôn trọng văn hoá, quy định và tinh thần của pháp luật tại tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ mà Tập đoàn hoạt động.

3. Tinh thần chấp nhận Thử Thách và Tốc độ

Chúng ta cần quan sát xuyên suốt các nhu cầu đang thay đổi của thế giới, đưa ra những quyết định dứt khoát và hành động nhanh nhạy, với tinh thần dám đương đầu với thử thách và ý thức trách nhiệm sâu sắc.